Föräldrakurser

Är ni ett gäng föräldrar som vill gå samman och uppgradera ert föräldraskap? Finns det intresse från familjecentraler, föreningar av olika slag eller andra sammanhang där föräldraskapet är den gemensamma nämnaren? Är det någon förskola/skola som vill engagera föräldrar mot ett tryggare föräldraledarskap och starta upp en föräldrakurs?

Jag skräddarsyr en familjekurs som spänner över ett par månader eller en termin. Vi fördjupar oss i de vuxnas ledarskap och förhållningssätt genom föreläsningar som jag håller med powerpoint till hjälp.

Vi har också många diskussioner - två och två, i mindre grupper och även i helgrupp. Vi delar med oss av tankar och utvecklas tillsammans för nya insikter som behöver mogna över tid. Vi är alla unika individer och därför finns inga facit att följa. Var och en måste hitta sitt sätt tillsammans med sina nära och kära. Alla frågor är tillåtna och inga frågor är dumma.

Efter varje kurstillfälle får alla deltagare med sig något att fundera lite extra över till nästa gång.

Att leda egna och andras barn är det roligaste och det mest givande jag vet. Det är också det mest prövande och energikrävande jag vet. När jag tänker på vad som är viktigast i samvaron med barn landar jag alltid i empati och tålamod. Har jag inte det blir det inte bra. Jag har gjort fler fel än jag kan räkna och det är viktigt för både föräldrar och pedagoger att förstå att ingen är perfekt men att vi ska alltid ska sträva efter att vara våra bästa jag. Hur blir vi våra bästa jag då? Genom kunskap om både sig själv och hur vi alla behöver stärka självkänslan, vågar ta personligt ansvar och lyssnar på vår integritet har våra förutsättningar att lyckas ökat betydligt.

Pris: Ta kontakt för offert.


loga5