Från Johan & Anna Rönnholm

Vi kan varmt rekommendera Kattis som familjecoach. Vi har haft många meningsfulla och givande samtal där vi lärt oss mycket både om oss själva och hur vi bättre kan möta våra barns behov. Vi känner ett stort förtroende för Kattis eftersom hon har mångårig erfarenhet och kunskap inom barnpedagogik och hon har dessutom förmågan att verkligen lyssna och känna av vad man behöver hjälp med. Hon kommer med konkreta och användbara tips och råd men utan pekpinnar så ofta har vi under samtalets gång tillsammans resonerat oss fram till olika tillvägagångssätt och lösningar på problemen. Samtalen har varit avslappnade och trevliga och vi har alltid gått därifrån fyllda av lösningsorienterad och positiv energi.


Från Ingela, lärare på Östra Grevie Folkhögskola i Malmö

Både jag och mina elever var mycket nöjda med Katarinas föreläsning! Vi fick information på ett lättförståeligt och pedagogiskt sätt. Trevligt att vi var delaktiga och aktiva i föreläsningen. Ett stort plus var musiken och det tända ljuset.


Från Matilda & Rickard

Katarina har hjälpt oss att hitta balans i familjelivet. Bra knep, kunskap och nya synsätt har räddat många situationer som tidigare lätt blossade upp och blev en stor stress för oss alla. Hon är otroligt inlyssnande, förstående, engagerad och vi fick snabbt förtroende för henne. Med hjälp av henne stärktes vi som föräldrar och familj. Vi har insett att alla delar i livet är viktiga och med hennes hjälp kunde vi enklare fokusera på helhet och få mer kvalitativ tid tillsammans som familj.


loga5